Onlinemoneythai.com เข้าสู่ปีที่ 4
 
   

 

 

 

 

   

.: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมการเทรด Forex

 

 

การ Add เพิ่มบัญชีธนาคารไทย Skrill Moneybookers

  

การเพิ่มบัญชีธนาคารไทยเข้าในระบบ Skrill Moneybookers เพื่อถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยของเราโดยตรง

ก่อนอื่นต้องรู้รหัส SWIFT Code ของแต่ละธนาคารก่อน

ชื่อธนาคาร
รหัส SWIFT Code
Bank of Ayudhaya ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
AYUDTHBK
Krungthai Bank ธนาคารกรุงไทย
KRTHTHBK
Siam Commercial Bank ธนาคารไทยพาณิชย์
SICOTHBK
Bangkok Bank ธนาคารกรุงเทพ
BKKBTHBK
Thai Farmer Bank ธนาคารกสิกรไทย
KASITHBK
Bank of Asia ธนาคารเอเชีย
BKASTHBK
Siam City Bank ธนาคารนครหลวงไทย
SITYTHBK
Thai Military Bank ธนาคารทหารไทย
TMBKTHBK

   

เสร็จสิ้นการเพิ่มบัญชีธนาคาร กด OK เราสามารถป้อนธนาคารอื่นได้ ตามขั้นตอนที่กล่าวมา

หากต้องการลบรายการให้ไปที่ MY ACOOUNT - Profile - ดูที่รายการ LIST OF BANK ACCOUNTS - เลือกหัวข้อ Manage

 

© Onlinemoneythai 2011, All rights reserved.