การอ่านข่าว Forex Factory

การเทรด Forex ตามข่าว Non Farm (นอนฟาร์ม) เทรดข่าวหุ้น Forex เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเทรด Forex เพราะเทรดเดอร์หลายคนสามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้ด้วยข่าว Forex โดยเฉพาะข่าว Non Farm (นอนฟาร์ม) ที่เป็นข่าวที่ส่งผลต่อกราฟราคาเป็นอย่างมาก และเทรดเดอร์หลายคนยังสามารถลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข่าวได้ ดังนั้นหากว่าคุณรู้จักวิธีการเทรด Forex ด้วยสรข่าวจะช่วยให้คุณทำกำไรจากข่าวนั้นได้ หรือหากคุณวิเคราะห์ว่าข่าวนั้นคือความเสี่ยงคุณสามารถลีกเลี่ยงจากการเทรดเมื่อมีข่าวได้

 

ข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม)

Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นข่าวที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากและเป็นขาวที่มีผลกระทบต่อสกุลเงินมาก ซึ่งโดยปกติแล้วข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นข่าวที่มักจะประกาศในทุกสัปดาห์ของต้นเดือน มักจะประกาศวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แรกของเดือน โดยตัวเลขของข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นตัวเลขของการจ้างงานของคนในธุรกิจต่างๆ

หากตัวเลขที่ประกาศออกมามีค่า สูงกว่า ค่าที่คาดการณ์ ถือว่าเป็นข่าวดี เพราะมีสาเหตุจาก มีการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น มีการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินนั้นเป็นบวก

หากตัวเลขที่ประกาศออกมามีค่า น้อยกว่า ค่าที่คาดการณ์ ถือว่าเป็นข่าวไม่ดี เพราะมีสาเหตุจาก มีการใช้จ่ายน้อย มีการจ้างงานน้อยลง ส่งผลให้สกุลเงินนั้นตกต่ำลง

แนะนำว่าช่วงที่มีข่าว Non-Farm(นอนฟาร์ม) โดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่หากยังไม่มั่นใจในตัวเอง ให้งดซื้อขายไปก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

 

ข่าว Unemployment Rate

ข่าว Uemployment Rate ปกติแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่มักจะประกาศในวันเดียวกับข่าว Non-Fram (นอนฟาร์ม) เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงอัตราการว่างงาน

ถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมา มีค่ามาก หมายถึงมีอัตราการว่างงานสูง ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวลง

ถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมา มีค่าน้อย หมายถึงมีอัตราการว่างงานต่ำ ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวขึ้น

 

ข่าว GDP (Gross Domestic Product)

ข่าว GDP (Gross Domestic Product) เป็นข่าวที่บ่งบอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยข่าว GDP (Gross Domestic Product) จะใช้มูลค่าทางการเงินของสินค้าและบริการเป็นตัวชี้วัด

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง หมายความว่า เศรษฐกิจดี ส่งผลให้สกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ หมายความว่า เศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้สกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวลง

 

ข่าว Trade Balance (ดุลการค้า)

ข่าว Trade Balance (ดุลการค้า) เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความแตกต่างสัดส่วนของการนำเข้าและส่งออก ของสินค้าและบริการ

ถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมา สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ หมายถึง มีการส่งออกมากกว่าการนำเข้า ดุลการค้าจะเป็นบวก ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมา ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ หมายถึง มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก ดุลการค้าจะเป็นลบ ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

 

ข่าว Retail Sales (ยอดค้าปลีก)

ข่าว Retail Sales (ยอดค้าปลีก) เป็นตัวเลขที่บ่งบอกการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยวัดจากยอดขายของการค้าปลีก โดยปกติแล้ว ข่าว Retail Sales (ยอดค้าปลีก) มักจะประกาศในช่วงวันที่ 13 ของเดือนหรือช่วงเดือน

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง หมายความว่า มีการค้าปลีกสูงขึ้น เศรษกิจดี ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ หมายความว่า มีการค้าปลีกต่ำลง เศรษกิจไม่ดี ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

ข่าว Unemployment Claims

ข่าว Unemployment Claims เป็นข่าวที่แสดงถึงตัวเลขผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน โดยทั่วไปแล้ว ข่าว Unemployment Claims มักจะประกาศออกมาในทุกวันพฤหัสบดี

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง หมายความว่า มีคนว่างงานมากขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ หมายความว่า มีคนว่างงานน้อยลง ส่งผลให้สกุลเงินมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

 

ข่าว Producer Price Index (PPI)

Producer Price Index (PPI) เป็นข่าวที่แสดงถึงดัชนีราคาผู้ผลิต เป็นเสมือนตัววัดราคาของสินค้าในการค้าส่ง

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

 

ข่าว Consumer Price Index (CPI)

Consumer Price Index (CPI) เป็นข่าวที่แสดงถึงดัชนีราคาผู้บริโภค ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

 

ข่าว FOMC (Federal Open Market Committee)

ข่าว FOMC (Federal Open Market Committee) เป็นข่าวการประชุมครั้งสำคัญของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐหรือ Fed ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มักจะส่งผลต่อสกุลเงินอย่างรุนแรง มักส่งผลให้สกุลเงินแกว่งตัวมากกว่าปกติ

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา สูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น

ถ้าหากว่าตัวเลขออกมา ต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นมีโอกาสปรับตัวต่ำลง

 

วิธีดูข่าว Forex วันนี้ จากปฏิทินข่าว Forex (Forex Calendar)

โดยเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการดูข่าวคือ www.forexfactory.com เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อค่าเงินหรือใครหลายคนอาจจะเรียกว่า “เว็บไซต์ปฏิทินข่าว” ในรายการข่าวจะมีรายละเอียดของข่าวนั้น ว่ามีผลกระทบต่อค่าเงินอะไร กระทบต่อค่าเงินมากหรือน้อยสักเพียงใด พร้อมตัวเลขคาดการณ์ต่างๆจากสถาบันการเงิน ทำให้เราสามารถนำค่าต่างๆ เหล่านี้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคู่เงินได้

 

 

1. DATE หรือ วัน (กรอบสีแดง)

วันที่ข่าวออก คุณสามารถดูข่าวล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์เลยครับ

 

2. เวลา (กรอบสีน้ำเงิน)

ช่วงเวลาที่มีข่าว เช็คดูดีๆนะครับถ้าหากคุณเพิ่งเคยเข้าเว็บไซต์ ForexFactory.com เป็นครั้งแรก คุณควรจะตั้งเวลาเป็น +7.00 Bangkok Thailand

 

3. Currency สกุลเงิน(กรอบสีส้ม)

สกุลเงินที่มีผลกระทบกับข่าวที่ออกมา (ถ้าหากว่าคู่เงินใดมีสกุลเงินเหล่านี้ ให้คุณเตรียมตัวรับมือจากข่าวนั้นได้เลย)

 

4. Impact ความรุนแรงของข่าว(กรอบสีเขียว)

ความรุนแรงหรือผลกระทบของข่าวที่มีต่อสกุลเงิน มีอยู่ 3 ระดับ เรียงจากกระทบน้อยไปกระทบมาก

  1. สีเหลือง Low Impact มีผลกระทบกับสกุลเงินน้อย
  2. สีส้ม Medium Impact มีผลกระทบกับสกุลเงินปานกลาง
  3. สีแดง High Impact มีผลกระทบต่อสกุลเงินรุนแรง

 

5. หัวข้อข่าว (กรอบสีน้ำตาล)

ชื่อของข่าว เพื่อให้คุณเข้าใจว่าหัวข้อข่าวนั้นคืออะไร

 

6. Detail รายละเอียดข่าว (กรอบสีชมพู)

คุณสามารถอ่านรายละเอียดข่าวตรงนี้ได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าข่าวที่จะออกมาจะมีผลอย่างไรต่อสกุลเงิน

 

7. Actual ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง(กรอบสีเทา)

ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงจากการประกาศข่าว ตัวเลขนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อข่าวนั้นออกไปแล้ว

 

8. Forecast ตัวเลขประมาณการของสถาบันการเงิน (กรอบสีม่วง)

ตัวเลขที่สถานบันการเงินคาดการณ์ขึ้นมา โดยส่วนใหญ่มีค่าค่อนข้งใกล้เคียง คุณสามารถนำค่าเหล่านี้มาใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ครับ ว่าค่าจริงที่ออกมาจะมีค่าเท่าไหร่?

 

9. Previous ตัวเลขของการประกาศรอบที่แล้ว (กรอบสีดำ)

ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในครั้งทื่แล้ว เทรดเดอร์สามารถนำตัวเลขนี้มาคาดการณ์อนาคตได้

 

10. Graph กราฟ(กรอบสีเหลือง)

คุณสามารถวิเคราะห์ตัวเลขเบื้องต้นจากกราฟได้

 

การวิเคราะห์ข่าว Forex และเทรดข่าว Forex

ในการวิเคราะห์ข่าวเราจะให้ความสนใจไปที่ “Impact ความรุนแรงของข่าว”

  1. สีเหลือง Low Impact มีผลกระทบกับสกุลเงินน้อย
  2. สีส้ม Medium Impact มีผลกระทบกับสกุลเงินปานกลาง
  3. สีแดง High Impact มีผลกระทบต่อสกุลเงินรุนแรง

 

โดยค่าเราให้ความสนใจมากที่สุดคือ สีแดง High Impact เพราะถ้าหากว่าคู่เงินใดที่จะข่าวที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงจะส่งผลให้กราฟราคามีการผันผวนและแกว่งตัวอย่างรุนแรง

ตัวอย่าง ข่าวที่ออกมามีผลกระทบต่อค่าเงิน USD ระดับ High Impact จะส่งผลให้คู่เงิน EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, XAUUSD, BTCUSD และคู่เงินอื่นๆที่มี USD ล้วนแต่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วยกันทั้งหมด

หากข่าวที่ออกมา ระดับ High Impactคือข่าวดี จะส่งผลให้คู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหน้า ตัวอย่างเช่น USDJPY มีการปรับตัวสูงขึ้น

และจะส่งผลให้คู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหลัง ตัวอย่างเช่น EURUSD มีการปรับตัวต่ำลง

 

หากข่าวที่ออกมา ระดับ High Impactคือข่าวไม่ดี จะส่งผลให้คู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหน้า ตัวอย่างเช่น USDJPY มีการปรับตัวต่ำลง

และจะส่งผลให้คู่เงินที่มี USD อยู่ข้างหลัง ตัวอย่างเช่น EURUSD มีการปรับตัวสูงขึ้น