วิธีการเลือก Leverage

การเลือก Leverage ที่สูงมากๆ ใช้เงินในการลงทุนน้อยแต่เวลาได้กำไรจะได้เท่ากันกับการเลือกเล่นที่ Leverage น้อยๆ การเลือก Leverageสูงมากๆจะส่งผลให้นักลงทุนใช้เงิน Marginน้อยแต่สามารถทำกำไรได้มากมาย จากข้อมูลด้านล่างนักลงทุนจะเห็นได้ว่ายิ่ง Leverage สูงจำนวนเงินในช่อง Margin จะลดน้อยลง(เงินทุนในการเข้าซื้อ)แต่ผลกำไรต่อจุด(ปิป)จะยังคงเท่ากัน

การลงทุนที่ Leverage1:400

Leverage
Volume ( Lot )
Margin(ที่ใช้)
PIP (กำไรต่อจุด)
Balance (ขั้นต่ำ)
1:400
0.01
3.25$
0.1
10$-200$
0.05
16.25$
0.5
50$-1000$
0.1
32.51$
1
100$-5000$
1
325.09 $
10
500$-10000
5
1625.55$
50
5000$-200000$

การลงทุนที่ Leverage1:800

Leverage
Volume ( Lot )
Margin(ที่ใช้)
PIP (กำไรต่อจุด)
Balance (ขั้นต่ำ)
1:800
0.01
1.63$
0.1
10$-200$
0.05
8.13$
0.5
50$-1000$
0.1
16.26$
1
100$-5000$
1
162.53 $
10
500$-10000
5
812.65$
50
5000$-200000$

การลงทุนที่ Leverage1:1000 แนะนำ

Leverage
Volume ( Lot )
Margin(ที่ใช้)
PIP (กำไรต่อจุด)
Balance (ขั้นต่ำ)
1:1000
0.01
1.30$
0.1
10$-200$
0.05
6.50$
0.5
50$-1000$
0.1
13.00$
1
100$-5000$
1
130.01$
10
500$-10000
5
650.03$
50
5000$-200000$

การลงทุนที่ Leverage1:2000 ดีมากใช้ทุนน้อยที่สุดแต่ได้กำไรเยอะที่สุด

Leverage
Volume ( Lot )
Margin(ที่ใช้)
PIP (กำไรต่อจุด)
Balance (ขั้นต่ำ)
1:2000
0.01
0.65$
0.1
10$-200$
0.05
3.25$
0.5
50$-1000$
0.1
6.50$
1
100$-5000$
1
65.01$
10
500$-10000
5
325.06 $
50
5000$-200000$


การลงทุนที่ Leverage1:100 หากท่านนักลงทุนมีความตั้งใจจะลงทุนด้วยเงินทุนจำนวนมากตั้งแต่ 2000$ ขึ้นไป ขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้ Leverage นี้

เพราะ Leverage นี้ต้องใช้ทุนสูงถึงจะได้มาซึ่งกำไรที่สูงกว่าแต่มีความเสี่ยงต่ำกว่าการเลือก Leverage สูงๆ

ถือเป็น Leverage มาตราฐานเหมาะสำหรับนักลงทุนทุกระดับทั้งผู้เริ่มต้นเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ

และยังเหมาะสำหรับนักลงทุนมืออาชีพอย่างแท้จริงที่ไม่ต้องการความเสี่ยงที่สูงกว่า

Leverage
Volume ( Lot )
Margin(ที่ใช้)
PIP (กำไรต่อจุด)
Balance (ขั้นต่ำ)
1:100
0.01
12.76
0.1
10$-200$
0.05
63.82$
0.5
50$-1000$
0.1
127.64$
1
100$-5000$
1
1276.40$
10
500$-10000
5
6381.35$
50
5000$-200000$

หมายเหตุ*(1ปิป=1จุด) เงิน balance ต้องมีเยอะกว่าเงินที่ลงทุนเสมอ(Marginคือเงินที่ลงทุน)

(ยิ่งมีเงิน balance เยอะยิ่งติดลบได้เยอะก่อนกราฟจะวกกลับมาบวก)

อย่างไรก็ดีการเข้าซื้อที่ถูกทางจะทำให้นักลงทุนไม่ต้องติดลบเยอะ

และจะส่งผลดีต่อการทำกำไรที่รวดเร็วและใช้ทุนน้อย

นักลงทุนสามารถเข้าทำกำไรได้ไม่จำ