ตั้งซื้อขายล่วงหน้า Pending order แบ่งเป็น 2 ประเภท Limit order และ Stop

  

1. Limit order คือ ใช้ตั้งซื้อ Buy limit order ที่ราคาต่ำกว่าปัจจุบัน และตั้งขาย Sell limit order ที่ราคาสูงกว่าปัจจุบัน

*** (เหมาะกับการใช้วิเคราะห์คู่กับการดูแนวรับแนวต้าน เพราะกราฟจะเด้งแรงๆ เราจะเปิดออร์เดอร์ไม่ค่อยทัน)***

 

(Buy Limit ) คำสั่งซื้อหุ้นในลักษณะนี้เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่เราคาดหวังว่าราคาหุ้นจะขึ้นต่อหลังจากที่ราคามันตกลงมาในระดับราคาที่เราตั้งคำสั่งซื้อ Buy limit order ล่วงหน้าไว้

 

เช่น EURUSD ราคา (ASK) อยู่ที่ 1.2938 เราตั้งซื้อ Buy limit order ล่วงหน้าไว้ที่ราคา 1.2928 (ลดลงมา10 จุด) ถ้าราคาลดลงมาถึงจุดก็จะถูกซื้อ BUY ให้โดยอัตโนมัต

ผลลับ ถ้ากราฟดีดตัวกลับขึ้นไปเราก็ได้กำไร

 

 

 

วิธีการเปิด Order Buy Limit Order

 

 

 

 

 

(Sell Limit ) คำสั่งขายหุ้นในลักษณะนี้เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่เราคาดหวังว่าราคาหุ้นจะลงต่อหลังจากที่ราคามันขึ้นมาในระดับราคาที่เราตั้งคำสั่งขาย Sell limit order ล่วงหน้าไว้

 

เช่น EURUSD ราคา (ASK) อยู่ที่ 1.2938 เราตั้งขาย Sell limit order ล่วงหน้าไว้ที่ราคา 1.2948 (เพิ่มขึ้นไป 10 จุด) ถ้าราคาขึ้นไปถึงจุดก็จะถูกขาย Sell ให้โดยอัตโนมัต

ผลลับ ถ้ากราฟดีดตัวกลับลงมาเราก็ได้กำไร

 

 

 

วิธีการเปิด Order Sell Limit Order

 

 

 

 

 

2. Stop Order คือใช้ตั้งซื้อ Buy stop order ที่ราคาสูงกว่าปัจจุบัน และตั้งขาย Sell stop oder ที่ราคาต่ำกว่าปัจจุบัน

*** (เหมาะกับกราฟสวิงขึ้นแรง ๆหรือมีข่าวตัวเลขเศรฐกิจออกมาแรง ๆ เพราะเราจะเปิดออร์เดอร์ไม่ค่อยทัน)***

 

(Buystop ) คำสั่งซื้อหุ้นในลักษณะนี้เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่เราคาดหวังว่าราคาหุ้นจะขึ้นเราก็ตั้งคำสั่งซื้อ Buy stop order ล่วงหน้าไว้

 

เช่น EURUSD ราคา (ASK) อยู่ที่ 1.2938 เราตั้งซื้อ Buy stop order ล่วงหน้าไว้ที่ราคา 1.2948 (เพิ่มขึ้นไป 10 จุด) ถ้าราคาทะลุขึ้นไปได้ก็จะถูกซื้อ BUY ให้โดยอัตโนมัต

ผลลับ ถ้ากราฟทะลุขึ้นไปได้ต่อเราก็ได้กำไร

 

 

 

วิธีการเปิด Order Buy Stop Order

 

 

 

 

 

( Sell Stop) คำสั่งขายหุ้นในลักษณะนี้เหมาะที่จะใช้ในกรณีที่เราคาดหวังว่าราคาหุ้นจะลงเราก็ตั้งคำสั่งขาย Sell stop oder ล่วงหน้าไว้

 

เช่น EURUSD ราคา (ASK) อยู่ที่ 1.2938 เราตั้งขาย Sell stop oder ล่วงหน้าไว้ที่ราคา 1.2928 (ลดลงมา 10 จุด) ถ้าราคาทะลุลงไปได้ก็จะถูกขาย Sell ให้โดยอัตโนมัต

ผลลับ ถ้ากราฟทะลุลงไปได้ต่อเราก็ได้กำไร

 

 

วิธีการเปิด Order Sell Stop Order

 

 

 

 

วิธีปิด Order ล่วงหน้า ที่ไม่ต้องการหรือกราฟไปไม่ถึงก็เพียงคลิกที่ตัว Order แล้วก็กด Delete ครับ