วิธีการถอนเงินออกจาก exness

 

Exness สามารถถอนเงินได้ทุกวัน (ไม่เว้น วันเสาร์ อาทิตย์)