Onlinemoneythai.com เข้าสู่ปีที่ 4
 
   

กลับหน้าแรก

 

 

 

 

   

.: ยินดีต้อนรับเข้าสู่สังคมการเทรด Forex

 

 

วิธีการยืนยันตัวตน/เอกสารยืนยันโบรกเกอร์ Fxcl

เอกสารสำหรับใช้ยืนยันตนเอง ( Scan เอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอลก่อนแล้วค่อยส่งนะครับ )

  • เอกสารประจำตัว (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • บัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ Thai National ID Card หรือ
  • หนังสือเดินทาง Passport

  • บิลต่าง ๆ ที่เป็นชื่อของคุณเองและตรงกับหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน (ที่อยู่ไม่ตรงก็ได้แต่ชื่อต้องตรงและเป็นที่อยู่ปัจจุบัน) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • บิลค่าน้ำประปาค่าไฟ , บัตรเครดิต จากธนาคาร ,ค่าสาธารณูปโภคต่างที่เป็นของรัฐ หรือเอกชนที่ต่างชาติยอมรับ

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนกับ Fxcl

 

© Onlinemoneythai 2011, All rights reserved.