วิธีการยืนยันตัวตน/เอกสารยืนยันโบรกเกอร์ Exness

 

เอกสารสำหรับใช้ยืนยันตนเอง ( Scan เอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอลก่อนแล้วค่อยส่งนะครับ )

 

1.บัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ Thai National ID Card หรือ หนังสือเดินทาง Passport

 

 

 

2. บิลค่าน้ำประปาค่าไฟ , บัตรเครดิตจากธนาคาร ,ค่าสาธารณูปโภคต่างที่เป็นของรัฐ หรือเอกชนที่ต่างชาติยอมรับ